Komiks

I. 006. Dzień z życia nekromantki

Comment

Gdzie diabeł nie może...?

Seria I