Komiks

I. 182. Przyganiał kocioł garnkowi

Comment

Co wolno wojewodzie...?

Seria I