Komiks

I. 179. Nowe doświadczenia

Comment

Dostrzegam kompleksy po stronie tego pana.

Seria I