Komiks

I. 065. Skażenie środowiska

Comment

Przynajmniej będzie czysto...?

Seria I