Komiks

I. 154. Ni pies ni wydra

Comment

Wszyscy znowu zadowoleni.

Seria I