Komiks

I. 200. Taka podaż

Comment

Ilekroć widziałam tę reklamę, mówiłam: "A kto tak daje?". Viper, a kto!

Seria I