Komiks

I. 156. Szpanerski gadżet

Comment

A to na Keyla się mówi, że szpaner...

Seria I