Komiks

I. 148. Wnioskowanie

Comment

Polski rząd - moi idole, jeśli chodzi o tworzenie Absurdu.

Seria I