Komiks

I. 037. Klonowanie

Comment

Nie mam wyłączności na ścieranie tego, co narysowałam, jak widać.

Seria I