Komiks

I. 109. Nietrafione

Comment

*odmawia udziału w imprezie urodzinowej ze względu na obawę o swój stan zdrowia*

Seria I