Komiks

I. 155. Trzeba było zapisać

Comment

Czy w Taksaculum istnieją dowody osobiste?

Seria I