Komiks

I. 051. Technicznie wszystko

Comment

Moja stara nauczycielka. Nawet podobna była.

Seria I