Komiks

I. 096. Jest bezpieczne

Comment

Tak, to jest szuflada (choć nie wygląda).
Teraz ważniejsze pytanie: gdzie jest mózg? :(

Seria I